Bedrijfswaarde bepaling bij verkoop

De volgende stappen bij het kopen van een bedrijf omvatten het onderzoeken van gedetailleerde informatie van de verkoper over de bedrijfsvoering en de financiën, ook wel due diligence genoemd.

Due diligence

Zodra je je comfortabel voelt met je niet-intrusieve onderzoek, zul je tot een overeenkomst moeten komen om het bedrijf te kopen, afhankelijk van inzage in vertrouwelijke bedrijfsdocumenten. Een koper kan gevraagd worden een geheimhoudings- of concurrentiebeding te ondertekenen voordat hij gevoelige en vertrouwelijke toegang krijgt tot een bedrijf.

Due diligence bij bedrijfsverkoop geeft je toegang tot de bedrijfsinventaris en apparatuur, financiële gegevens, contracten, intellectuele eigendom en eventuele lopende juridische zaken. Kennis van alle details van een bestaand bedrijf helpt je het financiële risico te bepalen en geeft je een sterkere onderhandelingspositie.

Tijdens het due diligence proces moet je moeilijke vragen stellen aan de verkoper en je eigen onderzoek voortzetten.  Misschien wil je deskundige vertegenwoordiging verwerven via een bedrijfsmakelaar, advocaat en boekhoudkundig team.

Juridisch

Wees volledig op de hoogte van bestaande en toekomstige wettelijke verplichtingen, uitstaande vonnissen of fiscale pandrechten. Zorg ervoor dat het bedrijf voldoet aan alle plaatselijke gezondheids- en milieu-eisen. Controleer of alle vergunningen en bestemmingsplannen in orde zijn.

Bekijk alle bestaande contracten met leveranciers en werknemers. Zorg ervoor dat je alle clausules die je zorgen kunnen baren of toekomstige zaken kunnen belemmeren volledig begrijpt, inclusief komende vervaldata en mogelijke kostenstijgingen. Het kopen van een bedrijf dat ermee heeft ingestemd een deel van de toekomstige winst te verdelen om een initiële korting te krijgen, kan je in de problemen brengen.

Activa

Controleer of het bestaande bedrijf alle belangrijke activa bezit door een gespecificeerde checklist te maken. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de kosten om belangrijke apparatuur te vervangen. Bepaal of er zaken, apparatuur, voertuigen en eigendommen zijn waarvoor nog betaald wordt of die geleased, uitgeleend of gehuurd zijn om er zeker van te zijn dat de financiële voorwaarden in de verkoop zijn opgenomen.

Financiën en belastingen

Bekijk grondig de boekhouding, de inkomsten, het voorraadbeheer en de debiteuren. Kijk naar eerdere belastingaangiften, bestaande schulden en aandelenbezit. Je kunt overwegen een onafhankelijke bedrijfswaarderingsadvocaat of CPA in te huren om de financiële gegevens van het bedrijf met een fijne kam door te nemen.

Waardering

Het nauwkeurig bepalen van de waarde van een bestaand klein bedrijf kan een uitdaging zijn bij onderhandelingen. Er kunnen conflicten ontstaan omdat zowel de koper als de verkoper willen geloven dat ze een goede deal krijgen. Waardebepaling bedrijf is geen exacte wetenschap en kan zeer subjectief zijn.

– Een waardering op basis van activa wordt gebruikt als een bedrijf niet langer winstgevend is, zoals bij een liquidatie, waarbij de waarde voortkomt uit inventaris en bedrijfsmiddelen.

– Een inkomensbenadering wordt gebruikt voor bedrijven die niet veel activa hebben. Dit model is gebaseerd op de potentiële toekomstige inkomsten van een bedrijf.

– Een marktbenadering wordt meestal gebruikt voor kleine bedrijven. Dit model kijkt naar de bedrijfstak en vergelijkt de waarde met soortgelijke bedrijven.

Een goede waardering gebruikt de informatie die is verkregen tijdens de onderzoeks- en due diligence-fasen als ondersteuning. Het bedrijf moet worden geëvalueerd op basis van verkregen informatie en berekeningen met behulp van onder andere de economie, historische winsten, huidige kasstroom, potentiële winst en toekomstige marktgroei.